4 april 2024


Veckans Sabeel Prayer innehåller böner från förra veckans påskhögtider. Bönerna användes bland annat under den speciella påskvaka (länk: special Easter vigil) som hölls den 30 mars med budskap från pastor Munther Isaac och förebedjare från Sabeels partner: Bethlehem Bible College (BBC), Christ at the Checkpoint (CATC), Churches for Middle East Peace (CMEP), Freedom Road, Gaza Ceasefire Pilgrimages, Global Emersion, Kairos Palestine, Network of Evangelicals for the Middle East (NEME), Red Letter Christians (RLC), och Telos.

Ljusets Gud, vi vet att förtryck är grundat i svek och att Helig rättvisa har sitt centrum i sanning. Sätt ditt ljus på de onda lögner systemen, regeringarna, ideologierna och teologierna för fram. De orsakar så mycket lidande.
Välsigna journalisterna och advokaterna i Gaza som visar världen både de gömda och uppenbarade brott som begås.
Hosianna i höjden, till Kristus som red in i Jerusalem, inte på en vit hingst utan på en åsna, fräls oss från vår otro och befria de förtryckta från dagens Faraoner och de som liknar Pilatus.
Herre, i din nåd… hör vår bön.

Marias Gud, vi förstår din gråt över din son genom de palestinska mödrarnas gråt över sina barn som blivit martyrer. Herre, om vi är bland dem som bevittnar Gazas korsfästelse, låt oss bli som Maria Magdalena, som inte lät smärtan och sorgen förlama henne inför Kristus lidande.
Herre, ge oss mod att vittna med våra handlingar och röster och om vi är de som genomför korsfästelsen, för oss till offentlig ånger och bekännelse.
Herre, i din nåd… hör vår bön.

Korsfäste Messias, vi skådar hur du blev torterad, hånad, slagen, avklädd och dödad på korset. Ditt rop ”Gud, min Gud varför har du övergivit mig” (Matt 27:46) är ett rop vi fortsatt att ropa under mer än 75 år och nu mer än någonsin.
Herre, vi tackar dig för att du identifierar dig med oss eftersom ”Du var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon” (Jes 53:3). Vi väntar på dagen då du återvänder.
Herre. i din nåd… hör vår bön.

Uppståndelsens Gud, fastän vi är förtvivlade och känner det som om vi befinner oss i en evig påskafton, så är graven tom. Vi proklamerar din seger över döden, genom att stå upp mot alla odds och kommer ihåg dina ord ”Var inte rädda” (Matt 28:10). Din uppståndelse är goda nyheter för de förtryckta eftersom det är en proklamering av segern över synden och en frigörelse. Hjälp oss, o Herre, att delta i din nya skapelse för rättvisa, frigörelse och fred i Palestina.
El.Messiah Qam…   Haqan Qam. (Kristus är uppstånden… Ja, han är sannerligen uppstånden)

Den nya skapelsens Gud, efter att du uppstod från de döda, trodde man att du var en trädgårdsmästare. Hjälp oss att förvalta din skapelse, rycka upp de onda ogräsen och förtryckets rötter och plantera kärlekens träd och plantor. När vi möter mörka dagar, låt oss ha aktivt tålamod eftersom ”om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt” (Rom 8:25).
Vi håller fast vid vår tro tills den dag kommer när ”han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer.
Ty det som en gång var är borta” (Upp 21:4).
El-Messiah Qam… Haqan Qam

Du Gud, som var och är och som kommer, vi, de levande stenarna, ättlingarna från den tidiga kyrkan och helgonen är få till antalet i vårt land. Herre, ödet för din hjord i Gaza är osäkert, ännu förblir de trofasta.
Hjälp oss att förstå att uppdraget är det samma, oberoende av vårt antal och våra förmågor.
Herre, låt oss inte luta oss mot vår förståelse utan ha tro som bär god frukt. Hjälp oss i dessa dagar av kamp för vår existens i vårt hemland och rena från all korruption i våra kyrkor, teologier och institutioner.
El-Messiah Qam… Haqan Qam

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.

Herre. i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com