Dagsarkiv: 23 augusti, 2021


Veckans Kumi Now-onlinesamling tog upp USA:s roll i Palestina.  Nästa veckas program kommer att handla om hur palestinier hanterar hotet från kristen sionism. Kristna sionister stöder sionism som en nationell rörelse för återvändandet av det judiska folket till Palestina och judarnas suveränitet över hela landet. Herre Jesus, vår klippa och vår förlossare, vi ber för vårt palestinska folk som möter förakt och övergrepp från dem som vill fördriva dem från sitt Land. Vi ber att du inte ska glömma den palestinska ursprungsbefolkningen i landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den 11 augusti gav försvarsministern, Benny Ganz, bygglov till […]

19 augusti 2021


Den 9 augusti firades “Urfolkens dag”. Kumi  Now-samlingen dagen efter handlade om hur ursprungsbefolkningar, inklusive palestinier, kämpar för sina rättigheter. Samlingen kommer att granska USA:s humanitära hjälp till palestinier, som har skurits ned drastiskt.  “Herre, vi ber för palestinska flyktingar och folket i Gaza. Vi ber för de hungriga, de hemlösa, de arbetslösa och sjuka i Palestina. Låt de första bli de sista. Vi ber för våra ledare som har i sin makt att lindra lidande, att de ska ledas längs fredens väg. Öppna deras hjärtan och låt dem ledas av din nåd.” (Kyrkor för fred i Mellanöstern). Herre, i […]

12 augusti 2021