19 augusti 2021


Veckans Kumi Now-onlinesamling tog upp USA:s roll i Palestina.  Nästa veckas program kommer att handla om hur palestinier hanterar hotet från kristen sionism. Kristna sionister stöder sionism som en nationell rörelse för återvändandet av det judiska folket till Palestina och judarnas suveränitet över hela landet.

Herre Jesus, vår klippa och vår förlossare, vi ber för vårt palestinska folk som möter förakt och övergrepp från dem som vill fördriva dem från sitt Land. Vi ber att du inte ska glömma den palestinska ursprungsbefolkningen i landet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 11 augusti gav försvarsministern, Benny Ganz, bygglov till 863 palestinska bostäder i det israelkontrollerade område C, främst i Jenin och Betlehem. Vid samma tillfälle godkände den israeliska civila administrationen byggandet av 2200 nya bostäder för illegala israeliska bosättare på den ockuperade Västbanken.

Herre, vi ber om ett slut på den snabba expansionen av illegala israeliska bosättningar på de ockuperade territorierna. Vi sörjer över att vår legala rätt till bygglov är kopplad till byggandet av illegala bosättningar på vår mark. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Sedan början av året har israeliska myndigheter genomfört räder och förstört elva tryckerier, mediekontor och bokaffärer som tillhör palestinier. I maj förstördes fyra bokaffärer och fyra tryckpressar i Gaza. I Ramallah har Bisans tryckeri beordrats att stänga under sex månader, medan andra tryckerier förstörts i Betlehem och Izzariyeh.

Herre, vi ber att alla försök att stoppa yttrandefriheten för palestinier ska förhindras. Herre, i din nåd… hör våra böner.

En domstol i Jerusalem fryste den 11 augusti rivningsordern för hundratals palestinska hem i området Silwan i ockuperade östra Jerusalem fram till februari 2022, men rivningen av sexton palestinska bostäder beordrades direkt. Israeliska myndigheter hävdar att de har byggts utan tillstånd. Tillstånden beviljas sällan till palestinier och de israeliska myndigheterna planerar att flytta illegala bosättare in i området med starkt beväpnat skydd och anlägga en park tillägnad kung David. 

Herre, vi ber för de palestinska familjerna i Silwan som nu måste riva sina egna hus för att undvika extrema rivningsskulder till de israeliska myndigheterna. Vi ber att internationella organisationer ska utmana den israeliska regeringens politik av husrivningar och nekandet av byggnadstillstånd för palestinier. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 7 augusti skrev Adalah (Legal Centre for Arab Minority Rights), till den israeliska justitiekanslern för att få ett direkt klargörande om de åtgärder som vidtagits i israeliska samhällen för att stoppa tillträdet för palestinier till öppna områden, i skenet av skydd mot Covid-19. Åtgärder har genomförts i Akko, Nethanya och Hadera för att hindra palestinier att vistas på stränder och i parker, oberoende av om de har giltiga tillstånd eller är vaccinerade.

Herre, vi ber att de israeliska myndigheterna ska backa från att införa apartheidåtgärder i sina samhällen. Vi ber att inga ytterligare icke auktoriserade rörelsehinder på rasistiska grunder ska införas. Herre, i din nåd…  hör våra böner.

Det har skett en ökning av antalet patienter med svår corona-infektion i Israel. Regeringen förutspår en möjlig ökning av antalet patienter som behöver sjukhusvård upp till fem tusen fram till andra veckan i september. De antar en ny hälsovårdsbestämmelse och återinför restriktioner angående entré till lokaler och begränsningar för stora samlingar.

Herre, vi fortsätter att be om ett slut på lidandet som orsakas av covid-pandemin. Vi ber att rikare länder ska fördela vaccin mera rättvist så att alla människor kan utveckla immunitet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Burkina Faso, Tchad, Mauretanien och Niger.

Herre, i din nåd…   hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com