17 mars 2022


Förra veckan bjöd Sabeel Jerusalem in fyrtiofem kvinnor från Jerusalem, med bakgrund i olika kyrkor, till ett samtal, där de ombads reflektera kring planer för kvinnorna i Sabeel under det kommande året. 

Herre, för dig är varje troende utvald och värdefull och vi har alla något att bidra med.

Vi tackar dig för att så många röster från så många kvinnor från olika kyrkotraditioner nu har hörts i samlingen hos Sabeel. Låt kvinnorna bli välsignade när de deltar i aktiviteterna och att de genom vänskapsband ska bli ett stöd för varandra. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Sabeel nåddes i den 9 mars av det sorgliga budet om Martine Millets död. Martine var medlem i Sabeels vänner i Frankrike. 

Herre, vi ber för Martines familj och vänner i deras sorg. Vi tackar dig för hennes trofasta stöd för Sabeel. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Fram till påsk organiserar Sabeels vänner i Australien, tillsammans med Sabeel Jerusalem, en serie med fyra samlingar online. Den första sändes den 12 mars, då starten av en ny organisation, Palestinian Christians in Australia (PCiA), uppmärksammades; Syftet är att stödja lokala grupper av palestinier i deras påverkansarbete. 

Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av Sabeels vänner över hela världen. Vi ber särskilt för bildandet av PCiA, som samarbetar med Sabeels vänner i Australien och för deras program under fastan. Vi ber att palestinier i diasporan ska vara uthålliga i sina ansträngningar att kräva rättvisa och fred i Palestina. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 10 mars antog Knesset en ny lag om medborgarskap. Den ersätter en tillfällig lag från 2003, som har förnyats varje år. Den nya lagen diskriminerar ursprungliga palestinier som också är israeliska medborgare. Den hindrar dem från fortsatt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd för sina makar om makarna kommer från ockuperat palestinskt territorium eller från Gaza. Lagen kommer att tvinga tusentals palestinska familjer att emigrera eller att separera. 

Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska stoppa lagar som diskriminerar palestinier. Vi ber att denna rasistiska lag ska bestridas och avslås i Israels högsta domstol. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Ytterligare en gång har det ortodoxa klostret i Nablus, vid Jakobs källa, attackerats. Klostret och dess överordnade, arkimandrit Justinus, utsattes för en attack den 24 januari. Justinus har överlevt inte mindre än trettiotvå livshotande attacker. 

Herre, vi ber för att arkimandriten Justinus ska återhämta sig från den senaste attacken. Vi ber att palestinska myndigheten noggrant ska undersöka den senaste attacken och ställa de skyldiga inför rätta. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Kvinnor i Palestina firade den internationella kvinnodagen den 8 mars. På kvällen meddelade den palestinska Central Bureau of Statistics att endast 17 % av de palestinska kvinnorna deltar i arbetslivet utanför hemmet, trots att de överträffar männen när det gäller utbildning. Kvinnor utgör endast 11 % av Palestinian National Council, det högsta beslutande organet i Ramallah. 

Herre, hjälp oss att minnas att “förunderligt är allt du gör” (Ps 139:14). Så många kvinnor i olika länder möter diskriminering, men palestinska kvinnor måste också kämpa mot förtryck från den israeliska ockupationen. Vi ber om styrka och mod för dem när de söker övervinna de hinder de möter. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Danmark, Grönland, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige.

Herre, I din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com