25 augusti 2022


Kumi Now nästa vecka tar upp ämnet ”Konst som motstånd”. Dokumentet ”Kairos Palestine (4.3.2)” konstaterar ”Vi säger att vår möjlighet som kristna ställda inför den israeliska ockupationen är att göra motstånd. Att göra motstånd är en rättighet och en plikt för kristna. Men det är ett motstånd med kärlekens logik. Det är således ett kreativt motstånd för det måste söka humana vägar som engagerar fiendens medmänsklighet.” 

Herre, vi tackar dig för modet och den orubbliga beslutsamhet hos palestinska konstnärer när de använder sina gåvor till att uttrycka sin kamp för att överleva under israelisk ockupation, även om de tar stora personliga risker. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Israeliska styrkor besköt och dödade Waseem Khalifa, en artonåring från Balata flyktingläger i utkanterna av Nablus, den 18 augusti. De gjorde en räd i lägret efter midnatt för att säkra bosättares möjlighet att ta sig till Josefs grav. Mer än trettio palestinier skadades, tre av dem kritiskt. 

Herre, vi ber för Waseems familj när de sörjer hans förtidiga död och vi ber för andra palestinier som skadats i räden. Det är djupt chockerande att höra om det stora antal palestinier som beskjutits, lemlästats och dödats av israeliska soldater, som uppenbart går fria från straff. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Samma dag som räden i Nablus ägde rum genomförde israelisk militär räder mot sju människorättsorganisationer på den ockuperade Västbanken. Styrkorna genomsökte kontoren, konfiskerade datorer och utrustning innan de förseglades med metallplattor. De israeliska myndigheterna har pekat ut dem som militanta organisationer, utan att kunna ge bevis för sådana anklagelser. 

Herre, vi ser upp till dig, när vi ser ännu mera försök från de israeliska myndigheterna att kväva rösten av rättvisa och sanning i det Helig Landet. Vi ber att FN och andra internationella organisationer ska fortsätta att utmana den israeliska regeringens ogrundade bannlysning av dessa palestinska mänskorättsorganisationer. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den första palestinska feministiska teaterfestivalen hölls i flyktinglägret i Jenin nu i sommar. Lägret i Jenin utsätts konstant för militär invasion, med pojkar och män som regelbundet dödas och fängslas. Familjer som redan lider under fattigdom på grund av hög arbetslöshet, drabbas av ytterligare anspänning, som drabbar kvinnor som måste få livet att gå ihop. På festivalens öppningsdag genomförde israeliska styrkor en räd i lägret och dödade 17-årige Dirar al Kafrayni. Festivalen blev då framflyttad av respekt för den sörjande familjen. 

Herre, vi ber för Dirars familj, när de sörjer förlusten av hans unga liv. Vi ber också för de palestinska kvinnor som tvingas att leva i flyktingläger när de försöker stötta sina familjer under rådande omständigheter. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Nästa vecka startar skolorna i Palestina igen. Sex privat drivna skolor i östra Jerusalem har hamnat under hot från det israeliska utbildningsministeriet att förlora sina verksamhetslicenser. Anledningen är, enligt ministern, att deras palestinska läroplan uttrycker kritik mot den israeliska regeringen. De har fått ett år på sig att ersätta den palestinska läroplanen med den israeliska, om inte, så kommer de att förlora sina licenser permanent. 

Herre, vi ber att palestinska elever, som bor i östra Jerusalem ska få möjlighet att studera efter den överenskomna palestinska läroplanen. Vi ber om ett slut på den israeliska regeringens politik att tvinga palestinska skolor att lämna sina läroplaner och endast undervisa enligt de israeliska. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Khalil Awawdeh har nu hungerstrejkat under 165 dagar i protest mot att vara fängslad utan att få veta vad han anklagas för och utan att få en rättegång. Den israeliska militärdomstolen avslog nyligen en överklagan för att han skulle släppas på grund av sin försämrade hälsa. Hans advokat kommer nu att ta hans överklagan till Högsta domstolen i Jerusalem. 

Herre, vi ropar till dig när vi hör om hur Khalil svälter sig själv mot döden för att bli frisläppt. Vi ber om ett slut för metoden med ”administrative detention” som förnekar hundratals palestinska fångar en fullständig rättsprocess. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna Liberia och Sierra Leone.
Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com