8 februari 2024


Den 30 januari besköt och dödade israeliska soldater, förklädda till vårdpersonal och civila, tre palestinier som anklagades för att vara anslutna till Hamas, inne på ett sjukhus i staden Jenin. Dödandet utfördes av undercover-agenter medan männen sov på Ibn Sina Hospital, enligt Palestinska hälsoministeriet och den israeliska armén. Sedan den 7 oktober utsätts Jenin och andra städer på Västbanken för dagliga israeliska räder.

Allsmäktige Gud, platser där sjuka och skadade vårdas är heliga platser. Vi ber att vapen och död till följd av den israeliska ockupationen ska hållas borta, inte minst från platser där sjuka och skadade vårdas. Herre, hjälp oss att identifiera den verkliga källan till förtryck och bemöta den på rätt sätt. Uppamma i oss en helig vrede mot synden. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Samma dag som ICJ lämnade sitt provisoriska utslag i det rättsfall som Sydafrika initierat mot staten Israel, kastades UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) in i en kris. Det berodde på att Israel anklagat 12 av UNRWAs anställda i Gaza för att ha varit inblandade i Hamas attack den 7 oktober. Som svar drog USA, Storbritannien, Tyskland och andra donatorer bort sina anslag till UNRWA. Tillbakadragandet av ekonomiska medel hotar den livräddande “lifesaving” humanitära hjälp som UNRWA bistår Gaza med.

Rättvisans Gud. Vi är skräckslagna av nyheten om att så många länder slutar ge bidrag till UNRWA, en organisation som så många Gazabor är beroende av. Vi minns orden som Kristus lärde oss att, “var och en som syndar, är slav under synden” (Joh 8:34). Vi ber om befrielse för dem som beslutat att dra in sina bidrag till att rädda så många liv. Vi ber att förtryckarna ångrar sin synd och börjar arbeta för att bygga rättvisa på platser där den inte har funnits. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Gaza har upplevt svält, fördrivning, sjukdomar och död i en humanitär kollaps under mer än 120 dagar. Fler än 27 000 människor har dött i Gaza efter den 7 oktober. Kall och regnig väderlek läggs som en pålaga i den mardröm miljoner människor dagligen genomlever i Gaza. Dessutom, medan tiden går utan vapenvila minskar säkerheten för den israeliska gisslan. En omedelbar vapenvila skulle rädda många liv.

Du, de förtrycktas Gud, kom med ett slut på lidandet i Palestina och Israel. Bevara varje liv i Gaza. Beskydda varje liv på Västbanken. Hjälp oss att bli ombud för ditt rike. Om du kallar oss att bli lika modiga som Stefanos, ge oss mod.  Om du kallar oss, liksom du kallade Saul, att vända bort från synd, öppna våra ögon så att vi vänder om och hittar väg. Ge oss tro som kan förflytta berg och ge vapenvila, trots imperiernas motstånd till fred i världen. Låt din vilja ske. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Under de senaste två veckorna har israeliska demonstranter samlats vid flera gränsövergångar för att stoppa lastbilar från att komma in med förnödenheter i Gaza. I några av demonstrationerna fanns anhöriga till gisslan som hålls av Hamas. De kräver att gisslan ska friges innan någon mer humanitär hjälp passerar. Hundratals lastbilar med livräddande hjälp tvingas vända och mycket försenade köra in via Rafah.

Livets Gud, vi ser ondska när människor blir avhumaniserade. Skydda oss från önskan om hämnd och ge oss visdomen att söka helande genom ett slut på ockupation, belägring, massakrer, svält, gisslantagande och alla former av förtryck. Tillåt lastbilar med humanitär hjälp att snabbt komma in i Gaza och rädda tusentals desperata Gazabor. Herre, i din nåd… hör vår bön.   

Under mer än 120 dagar har palestinsk vårdpersonal, journalister och räddningsteam arbetat i konstant livshotande och helvetiska förhållanden. Åtminstone 300 sjukvårdsarbetare har dödats i Gaza, enligt FN. Det är mer än det totala antalet som dödats i alla länder i konflikt, förra året och under varje år sedan 2016. Dessutom har, enligt regeringsmedier i Gaza, minst 100 journalister dödats sedan 7 oktober.

Evige Gud, ord kan inte uttrycka storheten i de insatser vårdpersonalen, journalisterna och räddningsteamen utför. De är helgon i vård- och journalistkläder som riskerar sina liv för andras skull. Herre, skydda de återstående medicinska team, journalister och räddningsteam som ännu inte har dödats. Visa oss hur vi, varhelst vi är och vilken kapacitet vi än har, kan handla med osjälvisk kärlek för de mest utsatta. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Sedan den 7 oktober har Sabeels personal i Jerusalem arbetat under svåra omständigheter. Några måste resa mycket tidigt till arbetet för att passera vägspärrar och undvika våld från den israeliska armén och israeliska bosättare, andra utsätts för hot. Alla lider mentalt, andligt och ibland psykiskt i den pågående situationen. Vi känner stor oro för vårt folk och speciellt för dem vi håller av.

Hoppets Gud, vi tackar dig för varje teammedlem och volontär i Sabeel Jerusalem. Vi ber att du skyddar oss när vi under svåra omständigheter arbetar med uppdrag för Sabeel. Styrk oss när vi är svaga, ge oss klarhet och visdom när vi navigerar i osäkra och skrämmande tider och hjälp oss att fungera som en kropp. Låt alla våra aktiviteter drivas av kärlek eftersom “Kärleken upphör aldrig” (1Kor 13:6). Herre, i din nåd… hör vår bön.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna Andorra, Italien, Malta, Portugal, San Marino, Spanien och Vatikanstaten.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com