Sabeelsverige


Under den 76:e fredagen av “Den stora marschen för återvändande” dödades Sahar Othman, 22 år, och skadades mer än 100 civila på grund av den israeliska militärens övervåld mot fredliga protesterande längs Gazaremsans östra gräns. Herre, vi ber för Sahars familj, när de sörjer den de förlorat. Vi fortsätter att […]

3 oktober 2019


Under den sjuttiofemte fredagen av “Den stora marschen för återvändande” skadades 109 civila av den israeliska arméns övervåld mot fredliga protester längs Gazaremsans östra gräns. 39 barn, en kvinna, två sjukvårdare och en journalist fanns bland de skadade. De som organiserar marschen och marschen “Bryt belägringen” höll protesterna under rubriken […]

26 september 2019


Under den sjuttiofjärde fredagen av “Den stora marschen för återvändande” skadades 75 civila av den israeliska arméns överdrivna våld mot, i huvudsak, fredliga demonstranter längs Gazas östra gräns. 34 barn och en journalist finns bland de skadade. Detta är ett klart brott mot internationell rätt. All trösts Gud, vi ber […]

19 september 2019Fredagen den 6 september deltog 6 000 demonstranter i veckans “stora marsch för återvändande” längs gränsen mellan Israel och Gaza. Flera bröt igenom stängslet och det kastades föremål, som kan orsaka brand, mot israeliska soldater. De israeliska styrkorna svarade med beskjutning med skarp ammunition, som dödade två palestinska tonåringar, Khaled […]

12 september 2019


Fredagen den 30 augusti skadades minst 94 palestinier under “den stora marschen för återvändande”, vid gränsen mellan Gaza och Israel. Nabil Musa Abu Musa, 25, skadades allvarligt av skarp ammunition och dog följande dag av sina skador. Mer än 300 demonstranter från Gaza har förlorat sina liv sedan de huvudsakligen […]

5 september 2019


Under den sjuttioförsta “stora marschen för återvändande” skadades 149 civila på grund av den israeliska militärens fortsatta användning av överdrivet våld mot i huvudsak fredliga protesterande längs Gazaremsans östra gräns. Särskilt utsatta blev barn (66) och medicinsk personal (7). Protesten markerar en topp i antalet civila som skadats av skarp […]

29 augusti 2019Under den sextioåttonde fredagen av “den stora marschen för återvändande”, den 26 juli, skadades 71 palestinska civila när israelisk militär fortsatte att använda övervåld mot fredliga demonstranter vid Gazaremsans östra gräns. Bland de skadade finns åtminstone 30 barn, 3 kvinnor och en sjukvårdare. 39 civila besköts med skarp ammunition och […]

1 augusti 2019


Protesterna genom “den stora marschen för återvändande” och “bryt belägringen”, vid Gazas gräns fortsatte fredagen den 31 maj. De sammanföll med den internationella Jerusalemdagen och ett årligt evenemang den sista fredagen i Ramadan. Åtminstone sju palestinier, varav ett barn, skadades av skarp ammunition från israeliska styrkor under protesterna. Käre Herre, vi […]

6 juni 2019


Protesterna genom den “stora marschen för återvändande”, ställdes in av arrangörerna för andra gången på ett helt år. En stor demonstration genomfördes i Gaza onsdagen den 15 maj, som en minnesdag över Nakba och ett upprop om att rätten till återvändande ska erkännas. Sextiofem Gaza-bor skadades under demonstrationen när den israeliska […]

23 maj 2019Fredagen den 26 april 2019 skadade israeliska styrkor 110 civila deltagare i “den stora marschen för återvändande” och aktionen “bryt belägringen”, i den östra delen av Gazaremsan, genom att använda övervåld mot dessa fredliga protestanter. Bland de skadade finns 37 barn, 3 kvinnor, 4 sjukvårdare och en journalist. Herre, vi […]

2 maj 2019